Ruszył nabór na stypendia sportowe na rok 2022!

Dodano 2022-01-05

Stypendia sportowe 2022

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr XXVI/348/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwały nr XXXI/421/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe, ogłasza nabór. Wnioski można składać do dnia 19 stycznia 2022 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a nie data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, określony został w załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI/348/2020, natomiast regulamin przyznawania wyróżnień i nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w załączniku nr 3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi integralną część załącznika nr 1 do powyższej uchwały, natomiast wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody sportowej stanowi element załącznika nr 3 powyższej uchwały.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, określony został w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXI/421/2021. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika stanowi integralną część załącznika nr 1 do powyższej uchwały.

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 611.