Zasłużeni dla Miasta i Gminy Kórnik | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Kórnik

Lucjana Kuźnicka-Tylenda

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda – prezes firmy TFP sp. z o.o. otrzymała tytuł "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik". Uroczysta ceremonia nadania tytułu i wręczenia insygniów z nim związanych odbyła się podczas specjalnej sesji Rady Miejskiej w Kórniku, 4 grudnia 2013 r.


Firma TFP jest jedną z największych firm działających na terenie Gminy Kórnik. Od wielu lat Pani Prezes Kuźnicka-Tylenda udziela hojnego wsparcia organizacjom pozarządowym i potrzebującym pomocy osobom prywatnym. Dzięki niej udały się niezliczone akcje charytatywne oraz działania z zakresu edukacji, kultury i sportu. Jak podkreśla wiele osób, na Panią Prezes zawsze można liczyć.

Z wnioskiem o nadanie Jej tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik" zwrócił się do Kapituły ds. nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik burmistrz Jerzy Lechnerowski. Kapituła w składzie: Krystyna Janicka, Jerzy Cepka, Leszek Książek, Maciej Marciniak, Wojciech Martyniak i Leon Mejnartowicz jednomyślnie poparła wniosek burmistrza. Rada Miejska w Kórniku na październikowej sesji, także jednomyślnie, przyjęła uchwałę o nadaniu tytułu.

Poniżej treść uzasadnienia tej uchwały.

Podczas uroczystości 4 grudnia, w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w ratuszu w Bninie zgromadzili się członkowie Kapituły, radni, pracownicy TFP sp. z o.o., oraz liczne grono przedstawicieli instytucji i organizacji, które tak wiele zawdzięczają Pani Prezes. Laureatce wręczono specjalny medal, akt nadania i legitymację. Delegacje złożyły podziękowania i gratulacje, którym często towarzyszyły bukiety kwiatów. Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda podziękowała za wyróżnienie, podkreślając dobrą współpracę z samorządem. Jak wielokrotnie podkreślano, zasługi Pani Prezes dla społeczności lokalnej naszej gminy i nie tylko są ogromne. Co znaczące, działania charytatywne Pani Prezes TFP często prowadzone są "po cichu" bez dbania o rozgłos.

Wyrażając uznanie dla zasług i działań podjętych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Rada Miejska w Kórniku nadała Pani Lucjanie Kuźnickiej – Tylendzie tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIX / 434 / 2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski. Kapituła ds. nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik zaopiniowała wniosek pozytywnie i rekomenduje Radzie podjęcie uchwały o przyznaniu Pani Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik.

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda jest właścicielem i od ponad 20. lat Prezesem firmy TFP spółka z o.o. w Dziećmierowie. Firma ta jest jedną z pierwszych, które powstały na terenie Gminy Kórnik po przemianach społeczno-gospodarczych 1990 roku. Firma jest także jednym z największych przedsiębiorstw w naszej Gminie, zatrudnia ponad 800 pracowników - głównie z terenu Gminy Kórnik. Należy dodać, że jest to spółka ze stuprocentowym kapitałem polskim, wyróżniona wieloma dyplomami posiadająca certyfikaty za wysoką jakość produkcji i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Od początku kierowania firmą Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda aktywnie współpracuje z Samorządem Kórnickim i organizacjami pozarządowymi Gminy Kórnik. Współpraca polega przede wszystkim na współfinansowaniu wielu przedsięwzięć podejmowanych przez Gminę. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc w organizacji corocznych „Kórnickich Spotkań z Białą Damą” oraz Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bezcenna jest pomoc finansowa udzielana przez Panią Lucjanę Kuźniacką-Tylendę organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom.

Z pomocy tej korzystają m.in.: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Komenda Hufca ZHP Kórnik, Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica” Kórnik, Ochotnicza Straż Pożarna, a także inne organizacje kulturalne, sportowe, charytatywne oraz szkoły.

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda jest osobą niezwykle skromną, niedążącą do zaszczytów i wyróżnień, ale świetnie prowadzącą swoją firmę, szanowaną przez współpracowników. Pani Prezes nie odmawia nikomu pomocy, jest otwarta na wszelkie inicjatywy społeczne. Biorąc powyższe pod uwagę, osoba Pani Lucjany Kuźnickiej-Tylendy w pełni zasługuje na wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik”.

 

Prof. Andrzej Legocki

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kórniku, która odbyła się 28 listopada 2011 r. w bnińskim ratuszu, dokonano uroczystego aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik”. To zaszczytne miano przyznano prof. Andrzejowi Legockiemu oraz prof. Jerzemu Foglowi

Wśród publiczności obecni byli członkowie Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik. Wyróżnieni, przy wtórze dźwięków hejnału Kórnika, z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i przewodniczącego RM Macieja Marciniaka (jednocześnie członka Kapituły) odebrali pozłacane medale pamiątkowe, legitymacje oraz dyplomy aktu nadania.


Prof. Andrzej Legocki zasłużony dla miasta i gminy Kórnik  

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski. Kapituła ds. nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik zaopiniowała wniosek pozytywnie i rekomenduje Radzie podjęcie uchwały o przyznaniu Panu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik.

Andrzej Legocki urodził się 21 października 1939 roku w Rychwale k/Konina. W Poznaniu ukończył gimnazjum, a następnie w latach 1956-1961 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra chemii. Po rocznym stażu zawodowym w Zakładach Zielarskich „Herbapol” przeszedł w Katedrze Biochemii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, z którą związał się na długie lata. Tu zaczęła się Jego błyskotliwa kariera zawodowa.


W ciągu zaledwie 6 lat pracy w Katedrze Biochemii uzyskał status samodzielnego pracownika naukowego, a mając 38 lat tytuł profesora nauk przyrodniczych. Takie imponujące tempo kariery naukowej profesor zawdzięcza swojemu talentowi, pracowitości i oddaniu pracy naukowej. Ugruntowana w świecie pozycja profesora Legockiego i jego znakomite predyspozycje organizatorskie znalazły uznanie w gremiach PAN poprzez wybór na członka tej instytucji, powierzenie kierownictwa Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN oraz oddziału PAN w Poznaniu. Poprzez ponad 14 lat do momentu wybraniu profesora w marcu 2003 roku na prezesa PAN pełnił funkcję dyrektora tego znakomitego, znanego w świecie Instytutu.

Aktywność profesora Legockiego nie ogranicza się do działań w sferze nauki. Dzięki swojej determinacji doprowadził do restytucji - w 2002 roku Fundacji Zakłady Kórnickie zlikwidowanej w latach 50. XX wieku. Od tego czasu jest przewodniczącym Rady Kuratorów Fundacji. Jego działalność związana jest nie tylko z pracą naukową, ogólnopolską, ale również stanowi ważny wkład w rozwój Gminy Kórnik. Dzięki prof. Andrzejowi Legockiemu gmina Kórnik przejęła nieodpłatnie od PAN trzy bloki mieszkalne w Dziećmierowie, dzięki temu uzyskała 38 mieszkań komunalnych, co w znaczny sposób poprawiło sytuację mieszkaniową w gminie. 

Prof. Andrzej Legocki w znakomity sposób współpracuje z Gminą Kórnik, popierając działania gminy związane zachowaniem (ratowaniem) dziedzictwa kulturowego. Dla naszej gminy działania profesora Legockiego są nieocenione i zasługują na najwyższe uznanie.

 

Prof. Andrzej Legocki

 

Prof. Jerzy Fogel

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kórniku, która odbyła się 28 listopada 2011 r. w bnińskim ratuszu, dokonano uroczystego aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik”. To zaszczytne miano przyznano prof. Andrzejowi Legockiemu oraz prof. Jerzemu Foglowi

Wśród publiczności obecni byli członkowie Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik. Wyróżnieni, przy wtórze dźwięków hejnału Kórnika, z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i przewodniczącego RM Macieja Marciniaka (jednocześnie członka Kapituły) odebrali pozłacane medale pamiątkowe, legitymacje oraz dyplomy aktu nadania.


Prof. Jerzy Fogel zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik 
 

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił radny Rady Miejskiej w Kórniku - Marek Broniewski. Kapituła ds. nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik zaopiniowała wniosek pozytywnie i rekomenduje Radzie podjęcie uchwały o przyznaniu Panu prof. Jerzemu Foglowi tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik.


Jerzy Fogel urodził się 17 października 1942 roku w Kórniku, w rodzinie rzemieślniczo-kupieckiej o kórnickich korzeniach sięgających co najmniej 1766 r. Szkołę podstawową w Kórniku ukończył w roku 1956, liceum ogólnokształcące w Kórniku w 1960 r. Następnie w 1964 roku uzyskał magisterium na studiach archeologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1990 r. do dziś prof. Jerzy Fogel pełni funkcje kierownika Zakładu Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu w Instytucie Prahistorii UAM (jako doktor habilitowany 1989 r., a następnie profesor nadzwyczajny 1991 r. i ostatecznie jako profesor zwyczajny tytularny od 2000 roku); sprawuje również funkcję redaktora naczelnego organu w/w instytutu „Folia Praehistorica Poznaniensia”.

Profesor Fogel opublikował blisko 80 pozycji w tym: 7 książek, liczne artykuły naukowe i publicystyczne. Inicjator i redaktor dwutomowej monografii „ Z dziejów Kórnika i Bnina” (wyd. 2008-2009). Redaktor serii broszur poświęconych wybitnym kórniczanom. Nieocenione zasługi dla gminy Kórnik ściśle związane są z kierunkiem badań i studiów Profesora oraz jego działalnością społeczną: - systematyczne badania wykopaliskowe na grodach wczesnopiastowskich (X-XIII w) i osadzie kultury łużyckiej(VIII-V w p.n.e.) na półwyspie „Szyja” w Bninie(1961-1969 r.) na stanowisku zastępcy kierownika badań. - archeologiczne zdjęcie Polski na terenie całej gminy Kórnik i całej rynny jezior Kórnicko-zaniemyskich, udokumentowanie terenowe wszystkich stanowisk archeologicznych. - doraźne odkrycia archeologiczne: pawilon myśliwski rodu Górków na Mościenicy, pawilon rekreacyjny Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej („Białej Damy”) w arboretum Instytutu PAN w Kórniku, wysepka zamkowa w Kórniku – gruzowisko, prezbiterium byłego kościoła parafialnego w Bninie, kasztel obronny rodu Grzymalitów na półwyspie „Rybakówka” w Błażejewie, leśniczówka w lesie Zwierzyniec w Kórniku-fundamenty, osada ludności kultury łużyckiej na wyspie Edwarda w Zaniemyślu, osada kultury łużyckiej na półwyspie Szyja w Bninie. - systematyczny dozór archeologiczny nad wszelkimi wykopami infrastrukturalnymi realizowanymi w gminie Kórnik. 
Ponadto:

  • założyciel Koła Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
  • założyciel, pierwszy prezes i członek Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, największego stowarzyszenia tego typu w Wielkopolsce,
  • wiceprezes i członek zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu – federacji wojewódzkiej,
  • uczestnik ogólnopolskich Kongresów Towarzystw Regionalnych Kultury,
  • inicjator scenarzysta i reżyser dorocznego festynu „Święto Kwitnącej Magnolii” w Kórniku (XIII edycji),
  • pomysłodawca i organizator hejnału KTK – obecnie używanego jako hejnał ratuszowy,
  • organizator akcji dokumentacji naukowej wszystkich zabytków architektury mieszczańskiej na terenie Gminy Kórnik,
  • organizator dokumentacji artystycznej wybranych obiektów architektury mieszczańskiej na terenie Kórnika i Bnina,
  • organizator licznych uroczystości patriotycznych,
  • organizator obchodów 550-lecia lokacji Kórnika.

 

Prof. Jerzy Fogel