Liczba mieszkańców

Wykaz ilościowy mieszkańców Gminy Kórnik według miejscowości