Podatki | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Podatki

Druki i wnioski

Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej: Druki do pobrania Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Kalendarium Podatnika

styczeń 

15 stycznia – opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych infrastruktury niezwiązanej z funkcją drogi

15 stycznia – rata podatku leśnego od osób prawnych

31 stycznia – rata podatku od nieruchomości od osób prawnych

31 stycznia – opłata za korzystanie ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

luty 

15 lutego –  rata podatku od środków transportowych

15 lutego–   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

marzec 

15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych

15 marca –   rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

15 marca –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: styczeń, luty, marzec 

31 marca –  opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów

kwiecień 

15 kwietnia –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

maj 

15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych

15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

15 maja –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 

31 maja –  opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

czerwiec 

15 czerwca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

lipiec 

15 lipca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

sierpień 

15 sierpnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

wrzesień 

15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych

15 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

15 września –  rata podatku od środków transportowych

15 września –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień

30 września – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych 

październik 

15 października –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

listopad 

15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych

15 listopada –  opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiące: październik, listopad, grudzień 

grudzień 

15 grudnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik uprzejmie przypomina o corocznym obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT. Jednocześnie apeluje o dokonywanie rozliczeń według miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Naszej Gminy dokonują rozliczeń w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu, składając lub przesyłając PIT na adres: 61-501 Poznań, ul. Dolna Wilda 80.

37,89% Państwa podatku wraca do budżetu Miasta i Gminy Kórnik, a zatem rozliczenie podatku dochodowego w ww. Urzędzie Skarbowym będzie miało wpływ na realizację inwestycji decydujących o poziomie życia naszych mieszkańców.