Strategia rozwoju
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik 2023-2033

Gmina Kórnik przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju na lata 2023-2033

Plakat promocyjny ankiety w sprawie Strategii Rozwoju

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzenie w/w opracowania jest badanie ankietowe.

Dzięki niemu możemy poznać opinię mieszkańców na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Z tego powodu prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularza ankiety.

Ankieta jest anonimowa!

Wypełnij ankietę i miej wkład w prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik!