Spotkanie informacyjne w sprawie propozycji przebiegu linii kolejowej przez teren MiG Kórnik

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych w sprawie propozycji przesłanej przez władze Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) dot. przebiegu linii kolejowej związanej z budową CPK odbędą się 3 września o godz. 16.00 na strażnicy OSP w Kórniku.