„Rośliny naczyniowe półwyspu „Szyja” w Bninie” – wykład Dr hab. Zbigniewa Celki, prof. UAM, w ramach cyklu „Spotkania z nauką” w Filii w Kórniku/Bninie | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Kalendarium

Pokaż tylko:

„Rośliny naczyniowe półwyspu „Szyja” w Bninie” – wykład Dr hab. Zbigniewa Celki, prof. UAM, w ramach cyklu „Spotkania z nauką” w Filii w Kórniku/Bninie

Biblioteka Publiczna w Kórniku i Wydział Biologii UAM w Poznaniu, zapraszają na cykl wykładów „Spotkania z nauką”.

Pierwszy wykład pt. „Rośliny naczyniowe półwyspu „Szyja” w Bninie”, wygłosi Dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM – botanik z zamiłowania od lat zajmujący się związkiem człowieka i rośliny, w szczególności mechanizmami antropogenicznych przemian flory roślin naczyniowych, zachodzących w okresie od neolitu po czasy współczesne w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem badań jest biologia, chorologia, taksonomia i zagadnienia etnobotaniczne roślin należących do reliktów (pozostałości) upraw, występujących na miejscach dawnego osadnictwa (m.in. na grodziskach i zamczyskach) oraz gatunków ginących, inwazyjnych, segetalnych, ruderalnych i torfowiskowych.

Malowniczo położony półwysep „Szyja” wcinający się głęboko w Jezioro Bnińskie związany jest z działalnością człowieka od ponad 2 tysięcy lat. Mieszczą się na nim ważne dla historii Wielkopolski i Polski zabytki archeologiczne, pozostałości dwóch wczesnośredniowiecznych grodów (pierścieniowatego i stożkowatego) oraz osady. Cały półwysep porośnięty jest przez ponad 150 roślin naczyniowych. Większość z nich to gatunki związane z miejscami wilgotnymi, nadjeziornymi, jak trzcina pospolita (Phragmites australis) czy olsza czarna (Alnus glutinosa). Są wśród nich jednak także cenne gatunki, rzadko spotykane w Wielkopolsce (np. szczaw błotny Rumex palustris), a także pozostałości (relikty) dawnych (m.in. średniowiecznych) upraw (np. czosnek wężowy Allium scorodoprasum i ślazówka turyngska Lavatera thuringiaca). Półwysep „Szyja” stanowi przepiękną ostoję różnorodności florystycznej w coraz bardziej zmieniającym się krajobrazie antropogenicznym.

Wykład odbędzie się 27.05 (sobota) o godz. 10:00, w Filii w Kórniku/Bninie przy ul. Rynek 16 (wejście od ul. Kościelnej).

Po wykładzie zapraszamy na wycieczkę z prelegentem na półwysep „Szyja”.

Zapisy pod numerem telefonu 691 448 221.

Plakat informacyjny pierwszego wykładu z cyklu "Spotkania z nauką" w Filii w Kórniku/Bninie