Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

„Dyskretna równowaga między przekonywaniem i oszukiwaniem czyli jak sygnały napędzają ewolucję zwierząt” – wykład Prof. dr hab. Tomasza Osiejuka z Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, w ramach cyklu „Spotkania z nauką” w Filii w Kórniku/Bninie

Biblioteka Publiczna w Kórniku i Wydział Biologii UAM w Poznaniu, zapraszają na cykl wykładów „Spotkania z nauką”.

Drugi wykład pt. „Dyskretna równowaga między przekonywaniem i oszukiwaniem czyli jak sygnały napędzają ewolucję zwierząt” wygłosi Prof. dr hab. Tomasz Osiejuk – założyciel i kierownik Zakładu Ekologii Behawioralnej
w Instytucie Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

Profesor zajmuje się badaniem zachowania zwierząt, a w szczególności interesuje go ewolucja komunikacji dźwiękowej. W swoich projektach zajmował się głównie ptakami i takimi zagadnieniami jak związki między strukturą sygnałów dźwiękowych (śpiewu, głosów) a ich funkcją, ewolucyjnymi kosztami stabilizującymi tzw. uczciwą komunikację, zmiennością przestrzenną sygnałów (tzw. dialekty), czy wreszcie kodowaniem informacji o tożsamości osobnika. W ostatnim czasie prowadzi też badania eko-akustyczne, w których analizie podlegają całe tzw. krajobrazy akustyczne. W ostatniej dekadzie większość swoich badań prowadził w kilku krajach Afryki subsaharyjskiej, ale wciąż poświęca czas również gatunkom rodzimym, np. ortolanowi, derkaczowi, skowronkowi czy jednemu z najrzadszych ptaków Europy – wodniczce.

Podczas prelekcji na wybranych i spektakularnych przykładach zaprezentowane zostaną wybrane procesy ekologiczne i ewolucyjne, u których podłoża leżą sygnały używane w komunikacji między- i wewnątrz-gatunkowej zwierząt. Na wykładzie będzie można dowiedzieć się czy i w jaki sposób komunikacja zwierząt jest podobna do porozumiewania się ludzi. Czy zwierzęta potrafią kłamać i kiedy to robią. Przykłady będą obejmowały bardzo różne organizmy, w tym takie, na których są prowadzone badania przez pracowników Zakładu Ekologii Behawioralnej UAM w Afryce i Australii.

Wykład odbędzie się 14.09 (czwartek) o godz. 17:00, w Filii w Kórniku/Bninie przy ul. Rynek 16 (wejście od ul. Kościelnej).

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 691 448 221.

Plakat informacyjny o prelekcji z cyklu "Spotkania z nauką"