Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

XIX Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Kórnik 2022

Dodano 2022-02-10

Termin przesłuchań konkursowych w siedzibie KOK: 19 i 26 marca 2022 r.  godz. 9.00.

 

Plakat promocyjny konkursu piosenki młodzieżowej Kórnik 2022

 

Celem konkursu jest kształcenie muzyczne dzieci, popularyzacja piosenki jako uzewnętrzniania wartości estetycznych i kulturowych, prezentacja umiejętności artystycznych oraz promocja młodych wokalistów. 

Konkurs będzie przeprowadzony dla uczniów zamieszkałych w gminie  Kórnik w 2 etapach:

  1. etap eliminacyjny przeprowadzony będzie przez szkoły gminy Kórnik w 3 grupach: 
  • I grupa: klasy   0-III
  • II grupa: klasy   IV-VI
  • III grupa: klasy VII, VIII i  ponadpodstawowe 

Dla dzieci nieuczęszczających do szkół na terenie gminy eliminacje zostaną przeprowadzone przez komisję powołaną przez Kórnicki Ośrodek Kultury na podstawie nadesłanych do siedziby KOK nagrań audiowizualnych na adres: kontakt@kornickiosrodekkultury.plKażda szkoła wytypuje po 2 uczestników z każdej grupy

  1. etap finałowy w siedzibie Kórnickiego Ośrodka Kultury w 3 grupach: 
  • I grupa: klasy   0-III
  • II grupa: klasy   IV-VI
  • III grupa: klasy VII, VIII i ponadpodstawowe

Konkurs polegać będzie na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas przesłuchań w siedzibie KOK, z zachowaniem reżimu sanitarnego ( w sali przebywać będzie uczestnik konkursu z opiekunem, 3-osobowe jury oraz ekipa techniczna. Każdy pokaz będzie poddany ocenie jury. Rejestracja  audiowizualna dostępna będzie dla publiczności na kanale YouTube KOK. Konkurs promowany będzie poprzez strony internetowe KOK, szkoły oraz media lokalne i współpracujące instytucje.

Ze względu na przepisy sanitarne przesłuchania odbędą się w 2 terminach:

  1. Dla  grup I i II - 19 marca (wg podanego harmonogramu)
  2. Dla grupy  III - 26 marca (wg podanego harmonogramu)

Karty zgłoszenia (według załączonego wzoru) oraz podkład muzyczny w formacie mp3 do konkretnej piosenki należy przesłać na adres:  kontakt@kornickiosrodekkultury.pl.

Karta zgłoszenia i oświadczenie do pobrania

Organizator: Kórnicki Ośrodek Kultury
Miejsce: Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6