Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dodano 2022-05-26

Zapoznaj się z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty na zachód od S11.

Zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty na zachód od S11

13 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można zapoznać się od 23 maja 2022 r. do 1 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w godzinach urzędowania.

Projekt studium dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Aby sprawdzić czy Twoja działka jest objęta projektem studium wejdź na stronę Systemu Informacji Przestrzennej i włącz warstwę "Projekty Studium" znajdującą w pozycji "Zagospodarowanie przestrzenne" po jej rozwinięciu "+".

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 - w Sali OSP w Kórniku - ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik.

Dnia 10 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał obwieszczenie, które koryguje obwieszczenie z dnia 13 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zakresie nieuwzględnienia części obrębu Żerniki w tytule obwieszczenia i ogłoszenia jednocześnie informując o przedłużeniu terminu wyłożenia.

  • termin wyłożenia do publicznego wglądu ulega przedłużeniu do dnia 8 lipca 2022 r.,
  • termin składania uwag ulega przedłużenia do dnia 1 sierpnia 2022 r.