Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Pierwsze Obchody Święta Narodowego Powstanie Wielkopolskie

Dodano 2021-12-08

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 6 grudnia 2021 r. - Stowarzyszenie Grupa Historyczna KADR - Pierwsze obchody Święta Narodowego Powstanie Wielkopolskie - wymarsz Kompanii Kórnickiej

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego