Ruszył nabór wniosków w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Ruszył nabór wniosków w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest - wnioski można składać do 31 lipca 2024 r.

Plakat promujący nabór wniosków o likwidację materiałów zawierających azbest

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2024 Informujemy, iż od dnia 19 lutego br. można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 4756/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku.

Powiat Poznański działając w porozumieniu z Miastem i Gminą Kórnik pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno–Budowlanej Starostwa Powiatowego (przed realizacją zadania) zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 31 lipca 2024 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.