Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Ruszył nabór na stypendia sportowe na rok 2023!

Dodano 2023-01-04

Nabór wniosków na stypendia sportowe na rok 2023

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr L/727/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ogłasza nabór. Wnioski można składać do dnia 18 stycznia 2023 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a nie data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, określony został w załączniku nr 1 do powyższej uchwały, regulamin przyznawania nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników w załączniku nr 2, natomiast regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w załączniku nr 3.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego stanowi integralną część załącznika nr 1 do powyższej uchwały. Wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników stanowi element załącznika nr 2 powyższej uchwały, natomiast wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami działalności sportowej stanowi element załącznika nr 3.

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 680.