Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Przebudowa trasy kórnickiej – zmiany w transporcie od 17 października (poniedziałek)

Dodano 2022-10-14

Przebudowa spowoduje konieczność wyłączenia ruchu na tym odcinku. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku

Schemat sieci tramwajowej podczas remontu

W celu wzmocnienia komunikacji autobusowej wzdłuż ulicy Krzywoustego (obsługa południowej części Polanki i os. Lecha) podmiejskie linie nr 511 i 512 skierowane zostaną ulicą Krzywoustego do Dworca Rataje. Do pętli Franowo kursować będzie bez zmian autobus nr 425.

Ostatni etap dużych inwestycji na Ratajach 

Przebudowa trasy kórnickiej to ostatnia odsłona większego projektu usprawniającego komunikację publiczną na Ratajach. Obejmował on zakończoną przebudowę od os. Lecha do ronda Żegrze oraz budowę nowej od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Przebudowę torowiska w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wykonano w latach 2018-2019. W kolejnym roku (2020) otwarto trasę od ronda Żegrze do nowo zbudowanej pętli tramwajowo-autobusowej Unii Lubelskiej, a w latach 2021-2022 kompleksowo zmodernizowano rondo Rataje. Z oczywistych względów w tym samym czasie nie można było wówczas remontować trasy Kórnickiej. Konieczne było bowiem umożliwienie dojazdu tramwajów do zajezdni na Franowie oraz zapewnienie komunikacji mieszkańcom szeroko pojmowanego obszaru Rataj.

Dzięki wszystkim trzem odsłonom tej inwestycji oraz przebudowie ronda Rataje poprawia się komfort podróży tramwajem w tej części Poznania.

Zakres prac na trasie kórnickiej

Na odcinku od ulicy Jana Pawła II do osiedla Lecha wymienione zostanie bardzo mocno wyeksploatowane torowisko oraz sieć trakcyjna. Przebudowane zostaną istniejące przystanki Kórnicka (za ul. Jana Pawła II, przy centrum handlowym) i Os. Tysiąclecia. Z kolei obecne perony przystanku Polanka czeka rozbiórka. W zamian powstaną dwa nowe: Polanka - bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina - w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmienią się również trasy rowerowe i ciągi piesze w rejonie inwestycji, m.in. zostaną dostosowane do nowych peronów przystankowych, schodów i pochylni. 

W ramach inwestycji zdemontowane i wybudowane na nowo zostanie torowisko, a także sieć trakcyjna i cała infrastruktura towarzysząca. Zużyte elementy zostaną zastąpione nowymi o odpowiednich parametrach technicznych, co poprawi trwałość, stabilność i bezpieczeństwo trasy. Równocześnie ograniczona zostanie emisja drgań i hałasu wynikających z przejazdu tramwajów, co poprawi komfort okolicznych mieszkańców.

Prace drogowe będą dotyczyły fragmentu tzw. ringu Łacina. Przewidziana jest budowa przedłużenia ul. Pleszewskiej o długości ponad 200 metrów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska i Polanka z możliwością przejazdu przez torowisko. Będzie to jednojezdniowa ulica z chodnikiem po obu stronach i drogą rowerową po stronie wschodniej. Po przebudowie przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Milczańskiej nie będzie dostępny dla samochodów, przewiduje się tam budowę wyłącznie przejścia i przejazdu dla pieszych i rowerzystów. Zamknięcie przejazdu dla samochodów nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego, istotne są tu kwestie bezpieczeństwa. W planach jest również budowa ciągu pieszego i rowerowego po południowej stronie torowiska do ul. Piaśnickiej i Inflanckiej.

W zakres zadania wchodzi budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zrealizuje również budowę utwardzonego dojazdu dla służb technicznych zmierzających do stacji prostownikowej Rataje.

Wykonawca inwestycji zajmie się również zielenią. Posadzonych zostanie 250 drzew w rejonie przebudowanej trasy. Dzięki nowym nasadzeniom zwiększy się o ok. 1/3 liczba krzewów wzdłuż torowiska. Konieczne będzie także usunięcie drzew kolidujących z planowaną rozbudową chodnika, drogi rowerowej i trasy tramwajowej. Do przesadzenia udało się zakwalifikować 14 młodych drzew.

Zmiany w transporcie publicznym

Zmiany w komunikacji tramwajowej będą dotyczyły linii numer 5 i 18. „Piątka” z ronda Rataje będzie kursować ulicami Zamenhofa i Hetmańską do Unii Lubelskiej, z kolei „osiemnastka” od przystanku Piaśnicka Rynek pojedzie przez Chartowo, Żegrze, Hetmańską i Zamenhofa do ronda Rataje, a następnie stałą trasą przez Królowej Jadwigi, most Dworcowy, Kaponierę i Dąbrowskiego na Ogrody. Linia nr 17 będzie zawieszona.

W celu umożliwienia jak najłatwiejszych przesiadek pomiędzy liniami numer 1, 5, 11 i 18 obsługującymi Górny Taras Rataj ich rozkłady zostały skoordynowane. Z jadącego z Franowa tramwaju nr 1 na rondzie Żegrze/rondzie Starołęka można się będzie przesiąść na „piątkę”, a z linii nr 18 na „jedenastkę”. Pozwoli to na podwojenie oferty przewozowej dla osiedli położonych na Chartowie i Żegrzu.

Komunikację zastępczą zapewnią linie autobusowe 154 i 190, które zostaną poprowadzone ulicami Anny Jantar i Brneńską, a następnie przez Milczańską i Inflancką na Chartowo i Żegrze. Relację Dworzec Rataje – os. Czecha dodatkowo wzmocni wydłużona linia nr 190. Będą z niej mogli skorzystać między innymi studenci z Rataj, chcący dojechać na Kampus UAM Morasko. Warto także pamiętać o możliwości przejazdu pomiędzy os. Czecha a Dworcem Rataje autobusami numer 152, 162, 166, 181 i 196 kursującymi ulicą Piłsudskiego oraz kursującymi ulicą Baraniaka do Śródki liniami numer 157 i 184.

Zarząd Transportu Miejskiego będzie na bieżąco monitorował sytuację, tak żeby w razie potrzeby wprowadzać zmiany. 

Uwaga! Od 17 października przystanek Krzywoustego Wiadukt będzie miał zmienioną nazwę na  Bobrzańska.

Zmiany dotyczące pieszych i rowerzystów

Zmiany dotyczyć będą również pieszych i rowerzystów. W pierwszy etapie obowiązującym od 17 października, niedostępny będzie fragment ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torowiska - na odcinku od przystanku tramwajowego Kórnicka do końca aktualnego przebiegu ul. Warczygłowy. Piesi będą mogli obejść zamknięty fragment wzdłuż ul. Warczygłowy i następnie wrócić na dostępny odcinek wzdłuż przebudowywanej trasy tramwajowej. Z kolei rowerzyści na zasadach ogólnych mogą przejechać ul. Warczygłowy i także wrócić na istniejący odcinek. Na tym etapie nie przewiduje się zmian dla kierowców.