Pracuj w Urzędzie! Konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Pracuj w Urzędzie! Konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziela Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

Obraz
Pracuj w urzędzie

Warunku zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia — umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo),
 • wymiar zatrudnienia — pełny etat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • niezbędne
  • obywatelstwo polskie (nie dotyczy stanowisk na których zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo, geoinformacja lub pokrewne,
  • znajomość zagadnień w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windowa, pakiet Office, QGIS).
 • od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:
  • wysoka kultura osobista,
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.