Pracuj w Urzędzie! Konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Pracuj w Urzędzie! Konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziela Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

Baner - pracuj w urzędzie

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę, na zastępstwo,
 • wymiar zatrudnienia - pełny etat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie dotyczy stanowisk na których zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo, lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

Od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.