Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej - będą zbierane podpisy mieszkańców w Czmoniu

Dodano 2022-09-21

Od dnia 22.09.2022 r. na terenie wsi w Czmoń, przedstawiciele biura projektowego Sweco Polska Sp. z o.o. będą zbierać podpisy o uzgodnienie lokalizacji przyłączy dla poszczególnych posesji

 

Właz kanalizacji sanitarnej w drodze

 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że  od dnia 22.09.2022 r. na terenie wsi w Czmoń, przedstawiciele biura projektowego Sweco Polska Sp. z o.o., na podstawie Umowy z Miastem i Gminą Kórnik opracowujący projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, będą prowadzić prace projektowe. Przedstawiciele biura będą m.in. zbierać podpisy właścicieli na Oświadczeniach o uzgodnieniu lokalizacji przyłączy dla poszczególnych posesji.

Podanie danych osobowych umieszczonych w druku Oświadczeniu jest niezbędne - informujemy, że odbywa się zgodnie z Umową na prace projektowe i zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO). W przypadku wątpliwości dot. składania Oświadczeń, osoby, które nie zechcą przekazać druku Oświadczenia przedstawicielom biura, mogą go przesłać lub pozostawić w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Złożenie Oświadczenia nie może wiązać się z żadną odpłatnością - projektowanie przyłącza do każdej z posesji ma dla jej właściciela charakter nieodpłatny (w ramach obowiązującej umowy).

W przypadku pojawienia się osób powołujących się na ww. biuro projektowe i domagających się z tego tytułu jakichkolwiek opłat prosimy mieszkańców o pilną informację do tut. Urzędu lub bezpośrednie zgłoszenie służbom Policji.