Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Podsumowanie akcji Bezpieczny Senior

Dodano 2023-05-25

Zakończyliśmy pierwszą edycję spotkań z seniorami miasta i gminy Kórnik w ramach projektu profilaktycznego „Bezpieczny senior”.

Zdjęcie z zajęć w ramach akcji Bezpieczny Senior

Przeprowadzono cztery wykłady w różnych lokalizacjach. W realizację tego wydarzenia zaangażowały się służby mundurowe: policja, straż pożarna, straż leśna, pogotowie ratunkowe oraz straż miejska. Temat bezpieczeństwa osób w jesieni życia, poruszany w czasie spotkań, okazał się niezwykle aktualny. O czym mogliśmy dowiedzieć się od prowadzących wykłady. Mimo licznych kampanii informacyjnych seniorzy nadal padają ofiarom nadużyć, manipulacji i wyłudzeń. Dotyczy to także osób starszych z naszej gminy. W czasie spotkań we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego promowaliśmy również tzw. „Pudełko życia”. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników szkoleń, którzy chętnie zabierali pudełka dla siebie i bliskich. Przypomnijmy pudełka z wypełnioną przez lekarza kartą zawierające podstawowe informacje dotyczące przyjmowanych leków, uczuleń i osób do kontaktu, umieszcza się w lodówce. Mogą one być pomocne w czasie akcji ratunkowej prowadzonej przez ratowników medycznych.

Bezpieczny Senior to pierwszy taki projekt, który miał na celu, oprócz zwiększenia wiedzy osób starszych na temat zagrożeń, dążyć do zmiany społecznej w środowisku senioralnym naszej gminy. Na łamach Kórniczanina pisaliśmy już o tym, że mamy pond 5000 mieszkańców w wieku 60+. Chcielibyśmy, przeciwdziałać marginalizacji tej grupy, a także aktywizować ją do pozostawania w aktywności fizycznej, psychicznej ale również społecznej. Zależy nam również, na dotarciu do licznych grup seniorskich zamieszkujących sołectwa, które mają utrudniony dostęp do działań kulturalno-społecznych. Cieszymy się, że znaleźli się seniorzy, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i pojawili się na spotkaniach organizowanych w Czmoniu, Kórniku, Borówcu i Kamionkach. Wierzymy, że małe kroki w kierunku zmiany myślenia przyczynią się do wielkich zmian, które poprawią jakość życia naszych seniorów. Bogatsi o wiedzę i doświadczenie spotkań z zainteresowanymi przygotowujemy kolejne projekty, których realizację chcielibyśmy wdrożyć już tej jesieni. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego programu. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: Robert Jankowski tel. +48 515 229 684.