Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2024

Dodano 2023-11-16

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Składanie ofert

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 11 grudnia 2023 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2024” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2024” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Dyżury, podczas których będą udzielane dodatkowe informacje

Mając na uwadze dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi wyznaczamy dyżury, podczas których będziecie Państwo mogli otrzymać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych. W dniu 29 listopada br. w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz 8 grudnia br. w godzinach od 18:00 do 20:00. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżury w Wydziale Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych - Plac Powstańców Wielkopolskich 13, Kórnik. Zapraszamy również do indywidualnego umawiania spotkań pod nr telefonu +48 515 229 684; +48 790 262 404 w dogodnym dla Państwa terminie.

Ważne informacje

Terminy i miejsce dyżurów:

  • 29 listopada 2023 r. godz. 17:00 – 19:00
  • 8 grudnia 2023 r. godz. 18:00 – 20:00
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych (Dom Integracji Międzypokoleniowej) Plac Powstańców Wielkopolskich 13, Kórnik
  • po uzgodnieniu telefonicznym w dowolnym terminie - tel. +48 515 229 684, +48 790 262 404

Załączniki do pobrania znajdują się na stronie ogłoszenia.