Otwarcie Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku

Dodano 2021-12-10

Po kilku miesiącach budowy otworzono Dom Integracji Międzypokoleniowej. Kórnik zyskał nowe miejsce spotkań.

Dom Integracji Międzypokoleniowej

W dniu 10.12.2021 odbyło się oficjalne otwarcie Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku. Ze względów bezpieczeństwa uroczystość odbyła się w kameralnym gronie. W uroczystym otwarciu wzięli udział: w imieniu pana Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego Pani Hanna Zawadka – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski, Radny Powiatu Poznańskiego Filip Żelazny, Radni Miejscy, członkowie Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik oraz zaproszeni goście. Poświecenia obiektu dokonał Proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych ks. Grzegorz Zbączyniak. W czasie wydarzenia burmistrz Przemysław Pacholski wręczył akty nominacyjne członkom nowo powołanej Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik kadencji 2021-2025.

Burmistrz w mowie otwierającej zaznaczył, że „Dom Integracji Międzypokoleniowej to doskonały przykład, realizacji polityki społecznej Miasta i Gminy Kórnik. Dom będzie miejscem, gdzie znajdą realizację dobre pomysły, które są dedykowane wszystkim grupom wiekowym od najmłodszych do tych sporo starszych. Szczególne miejsce w działalności domu będą miały organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Kórnik. W obiekcie będą mogły realizować swoje zadania statutowe”.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt całkowity to prawie 2 800 000 z czego dofinansowanie wyniosło około 2 300 000. Powierzchnia działki na której zlokalizowana jest inwestycja to 851 m, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 333 m2. Nowoczesny budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, tak aby osoby niepełnosprawne czuły się w nim komfortowo. Dom jest przewidziany na użytkowanie przez 90 osób. W skład obiektu wchodzi sala spotkań, sala gimnastyczna oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem dla 40 osób tak, aby mogły odbywać się w niej zajęcia kulinarne.

Dom jest już w pełni gotowy do działania, jedynym ograniczeniem pozostaje epidemia COVID 19. Jednak najważniejsze jest nasze wspólne bezpieczeństwo.

Dom Integracji Międzypokoleniowej

Dom Integracji Międzypokoleniowej