Organizacja wieczerzy wigilijnej dla seniorów

Dodano 2021-09-15

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 10 września 2021 r. - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Senior w Borówcu

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji