Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze wniosków - Lider Zielonej Wielkopolski

Dodano 2022-09-07

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących zakresów: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Logotypy projektów realizowanych w ramach działań Lider Zielonej Wielkopolski

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z harmonogramem planowanych naborów w terminie od 19.09.2022 r. do 03.10.2022 r. do godz. 15.30 na następujące zakresy tematyczne:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia o naborze nr 23/2022, 24/2022),
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 25/2022).

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się na stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka PROW 2014-2020 => podzakładka Ogłoszenie o naborze wniosków