Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 4 lipca br. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił Zarządzeniem nr 78/2024 III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.


Składanie ofert

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 26 lipca 2024 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ III Otwarty konkurs ofert 2024” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem: „III Otwarty konkurs ofert 2024” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).


Ważne informacje