Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 29 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił Zarządzeniem nr 53/2024  II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Składanie ofert

Oferty z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 21 czerwca 2024 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ II Otwarty konkurs ofert 2024” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem: „II Otwarty konkurs ofert 2024” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Ważne informacje