Od soboty czwarta dawka szczepień przeciwko COViD-19 dla osób 80+

Dodano 2022-04-21

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że począwszy od 24 kwietnia 2022 r. w budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku osoby w wieku 80+ będą mogli zaszczepić się 2 dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19.

 

Szczepienie

 

Szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich grup odbywać się będą począwszy od 18 marca br. w soboty w godzinach 10:00 – 13:00 (godziny szczepień mogą ulegać zmianom, o wszystkich zmianach będziemy informować na stronie www.kornik.pl).

Dodatkowo począwszy od 23 kwietnia 2022 r. osoby w wieku 80+ będą mogli zaszczepić się 2 dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko Covid-19.

Informacje w języku ukraińskim można uzyskać na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw Covid-19, powinien mieć możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport, albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.