Od 16 marca rozpoczyna się rejestracja uchodźców w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Dodano 2022-03-16

Rejestracja odbywa się na tym samym systemie, który obsługuje wydawanie dowodów osobistych.

 

Praca na komputerze w biurze

 

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców oraz osób szukających w naszej gminie schronienia podjęta została decyzja o wydłużeniu godzin pracy  Wydziału Spraw Obywatelskich, zarówno dla mieszkańców, jak i uchodźców z Ukrainy oraz wprowadzenie systemu rejestracji internetowej.


Od 15 kwietnia 2022 r. godziny obsługi mieszkańców wracają do normy

W związku ze stabilizacją sytuacji uchodźców oraz płynnym działaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, od 15 kwietnia 2022 r. godziny obsługi mieszkańców wracają do normy.

Obsługa mieszkańców w zakresie: 

  • rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy (Реєстрація біженців - громадян України),
  • złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • odbioru dowodu osobistego,
  • dokonania meldunku,
  • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
  • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu,

będzie się odbywać w poniedziałki w godzinach 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszej rejestracji poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.

Co musisz przygotować:

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
  2. Dokument podróży, Kartę Polaka, inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia możesz przedstawić dokument potwierdzający urodzenie. UWAGA! Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  3. Fotografię - kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach szerokość 35 x wysokość 45 mm – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Uchodźcy z Ukrainy, niemający dostępu do Internetu, mogą dokonać rejestracji przy pomocy pracowników Urzędu.

Rejestracja uchodźców oraz wydawanie dowodów osobistych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i odbywa się na systemach i sprzęcie przekazywanym samorządom przez Ministerstwo Cyfryzacji, a osoby obsługujące ten system muszą uzyskać odpowiednią licencję, dlatego obecnie nie ma możliwości zwiększenia liczby stanowisk obsługujących ten system.

Poniżej znajdują się dokumenty, niezbędne do załatwienia sprawy związanej z rejestracją uchodźców.