Nowy wzór wniosku o warunki zabudowy!

Dodano 2022-01-04

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy druk wniosku o warunki zabudowy

 

Architekt z planem i pracownikami na placu budowy

 

Od 1 stycznia 2022 r. roku w związku z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) obowiązuje nowy druk wniosku o warunki zabudowy.

Formularz wniosku w wersji edytowalnej można pobrać klikając tutaj