Nowy obowiązek rejestracji NGO do 31 stycznia 2022 roku

Dodano 2021-12-14

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Grafika - stowarzysznia

 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany do regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Z uwagi na fakt funkcjonowania na terenie wielkopolskich gmin wielu mniejszych i większych organizacji, których ten obowiązek będzie dotyczył, zwracam się z prośbą o przekazanie materiału, który został opracowany w ramach współpracy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w której uczestniczy SGiPW. Lektura analizy prawnej pozwoli uniknąć przewidzianych przez ustawodawcy sankcji i dopełnić obowiązku w przewidywanym terminie.

Treść informacji o obowiązku wpisu.