Nabór uzupełniający do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór uzupełniający do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

Rusza nabór uzupełniający na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik.

 

Dzieci rysują w przedszkolu

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się poza systemem rekrutacji elektronicznej (w formie papierowej), zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie od 3.06.2024 do 7.06.2024 r.

W plikach do pobrania na stronie naboru: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik dostępny jest wniosek, druki oświadczeń i pozostałe informacje związane z rekrutacją. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć papierowo do wybranego przez rodziców przedszkola.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 1. Przedszkole nr 3 "Truskawkowa Polanka" w Kórniku, Aleja Flensa 24a/7, 62-035 Kórnik
  12 miejsc - oddział ogólnodostępny grupa II
 2. Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11 Szczodrzykowo, 62-035 Kórnik
  4 miejsca - oddział ogólnodostępny grupa II
  3 miejsca - oddział specjalny
 3. Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa, ul. Nad Potokiem 2, 62-023 Borówiec
  5 miejsc - oddział ogólnodostępny
  grupa I oddział „0” -  3 miejsca
  grupa II - 2 miejsca
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
  9 miejsc - grupa I oddział „0”
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik
  6 miejsc - grupa I oddział „0”
 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21 Szczodrzykowo, 62-035 Kórnik
  9 miejsc - grupa I oddział „0”
 7. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3 Robakowo, 62-023 Gądki
  3 miejsca - grupa I oddział „0”

REKRUTACJA ONLINE DO PRZEDSZKOLI (przejdź)

W dniach od 11.03.2024 r. – 29.03.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2024/2025, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 19.02.2024 r. godz. 8:00 do dnia 1.03.2024 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy nr 7/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

REKRUTACJA ONLINE DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (przejdź)

W dniach od 18.03.2024 r. – 05.04.2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!