Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

Dodano 2022-02-04

21 marca 2022 r. rusza nabór na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik.

 

Dzieci rysują w przedszkolu

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI (aby przejść do systemu naboru kliknij)

W dniach od 21.03.2022 r. – 01.04.2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2022/2023, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 28.02.2022 r. godz. 8:00 do dnia 14.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (aby przejść do systemu naboru kliknij)

W dniach od 21.03.2022 r. – 08.04.2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!