Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dodano 2021-12-10

Związek Miast Polskich zaprasza do celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest równość, odnosząca się do Artykułu z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw (…)”.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

- Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu - tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. […] Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań obywatelskich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie.

Te słowa wypowiedziała Eleanor Roosevelt, która jako przewodnicząca Komisji Praw Człowieka ONZ była siłą napędową w tworzeniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

By podkreślić wagę podpisanej 10 grudnia 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co roku, od 73 lat, obchodzimy tego dnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dotyka godności każdego człowieka. Przypomina nam, że bez względu na wszystko, nikt nigdy nie może nas godności pozbawić. Jest ona należna każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy.

Więcej informacji o obchodach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka można znaleźć na stronie Związku Polskich Miast.

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP na zlecenie Związku powstał spot wideo.