Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Dodano 2021-07-26

W dniu  26 lipca 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

Grupa żołnierzy na defiladzie

W okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2002 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1997–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 2000–2001, które:

  • ostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanym miejscu i terminie, a osoby wymienione powyżej, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące winny stawić się w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, w dniach od 9 sierpnia do 29 października 2021 r., w godz. 8.00 - 13.00.

Pełna treść obwieszczenia dostępna jest na stronie:
​​​​​​​https://bip.kornik.pl/obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego-z-dnia-26-lipca-2021-r