Konsultacje szkoleniowe dla młodzieży z sekcji pływackiej - UKS-Jedynka - uproszczona oferta

Dodano 2021-07-27

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 23 lipca 2021 r. - UKS-Jedynka Kórnik

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu.

Syntetyczny opis zadania

Zadanie polega na umożliwieniu młodzieży z sekcji pływackiej dodatkowych zajęć w okresie letnim.
Trening obejmuje 16 zajęć na siłowni (2x w tygodniu po lg) oraz treningi na basenie 2x w tygodniu pol,5h.
Głównym celem konsultacji szkoleniowej jest wprowadzenie zawodników w peł en reżim treningowy, kontynuacja szkolenia i jak najlepsze przygotowanie zawodników do mistrzostw Polski juniorów. W okresie tym kadra trenerska przeanalizuje słabe i mocne strony zawodników, co pozwoli w efektywniejszy sposób przygotować zawodników do startów. Dodatkowo treningi na siłowni pozwolą zawodnikom na wzmocnienie ogólnorozwojowe, co dla juniorów jest istotnym elementem szkolenia. Cykl przygotowań musi obejmować minimum 5 miesięcy. Okres ten jest niezbędny w celu optymalnego przygotowania zawodników w aktualnych możliwościach treningowych.