Konsultacje społeczne "Zaplanujmy to razem - Błażejewo, Błażejewko"

Dodano 2021-11-05

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego Błażejewa i Błażejewka!

 

Plakat informacyjny dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenów w Błażejewie i Błażejewku

 

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić ankietę, która będzie dostępna zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej

Ankiety papierowe będzie można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, natomiast dostęp do ankiety elektronicznej będzie możliwy za pośrednictwem strony kornik.konsultacjejst.pl.

Dnia 20 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 spotykamy się na świetlicy w Błażejewie, skąd po krótkim wstępie udamy się na spacer. Porozmawiamy o możliwościach zagospodarowania terenu oraz o miejscach rodzących konflikt.

Po spacerze, do godziny 14:00, na świetlicy w Błażejewie będzie można przyjść do punktu konsultacyjnego, gdzie wyjaśnimy Państwa wątpliwości związane z procedurą planistyczną. Będą mogli Państwo przedstawić swój pomysł na zagospodarowanie terenu.

Drugi punkt konsultacyjny będzie dostępny w godzinach od 12:00 do 14:00 dnia 11 grudnia 2021 r. na jarmarku Świątecznym na rynku w Kórniku.

W punktach konsultacyjnych będzie możliwość wypełnienia ankiet dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Po zakończeniu konsultacji dnia 28 stycznia 2022 r. zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące na Strażnicy OSP w Kórniku, gdzie będzie się można zapoznać z wynikami ankiet.

Ankieta jest już dostępna w wersji elektronicznej na stronie jako Formularz do wypełnienia.