Konkurs plastyczny - Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska

Dodano 2021-08-20

"Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska" - konkurs plastyczny organizowany przez Miasto i Gminę Kórnik.

 

Plakat konkursu "Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska"

 

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań z zakresu wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze.

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkół podstawowych (klasy: I-VIII) zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Składane Prace konkursowe muszą zawierać podpisany formularz zgłoszenia, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Prace konkursowe należy składać od 23 sierpnia 2021 roku do 8 września 2021 roku, do godziny 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik - Kancelaria Ogólna w godzinach pracy Urzędu.

Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe I, II i III stopnia w każdym z przedziałów wiekowych:

  • wiek przedszkolny,
  • klasy I-III, 
  • klasy IV-VIII.

Zgłoszone Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w patio Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internatowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.