Informacje w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Informacje w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dla wnioskodawcy przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wniosek należy pobrać ze strony gminy (poniżej w załączniku) lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Instrukcja wypełnienia wniosku