Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodano 2022-03-16

Świadczenie pieniężne w wys. 40 zł za osobę dziennie, przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Mapa Ukrainy w niebiesko-żółtych barwach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku świadczenie pieniężne w wys. 40 zł za osobę dziennie, przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34 a (budynek ośrodka zdrowia II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia złożenia.

Nadmieniam, iż oczekujemy jeszcze na regulacje prawne dotyczące samego wniosku, po ich uzyskaniu niezwłocznie zostanie zamieszczony komunikat o możliwości złożenia go w naszym ośrodku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku może uzależnić przyznanie pomocy lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują pracownicy ośrodka.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.