II Ogólnopolski Konkurs Testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym - Rola rolnika by upadku unikał

Dodano 2021-11-04

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Plakat promocyjny Ogólnopolskiego Konkursu Testowego KRUS

Przedsięwzięcie jest dedykowane osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpiecznej pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres email podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacja na temat testu.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

Mając na uwadze szeroko pojęte upowszechnienie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach związanych z pracą rolniczą, prosimy o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu dołączonego do pisma plakatu konkursowego. Liczymy, że Państwa pomoc pozwoli zainteresować tym przedsięwzięciem jak najszersze grono potencjalnych uczestników.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50 nr tel. +48 61 852 50 13.

Link do testu

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych