Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Droga pomiędzy skrzyżowaniami DW 434 i ul. Poznańską a skrzyżowaniem DW 434 z m. Śródka - została natychmiastowo zamknięta

Dodano 2022-10-21

Samoistne osunięcie skarpy - natychmiastowo zamknięto odcinek drogi

Mapa z zaznaczeniem zamkniętej drogi

W związku z prowadzeniem robót budowlanych na zadaniu Remont drogi wojewódzkiej nr 434 odc. Kleszczewo-Szczodrzykowo od km 5+500 do km 6+700 informujemy, iż na skutek samoistnego oberwania skarpy nastąpiło zarwanie się jezdni na przepuście w obrębie Zalewu w Szczodrzykowie. Informujemy zatem, iż ze względów bezpieczeństwa w trybie natychmiastowym droga zostaje zamknięta dla ruchu pomiędzy skrzyżowaniami DW 434 i ul. Poznańską a skrzyżowaniem DW 434 z m. Śródka – zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym.

Generalny Wykonawca zadania w trybie pilnym przystępuje do usunięcia awarii w celu jak najszybszego przywrócenia ruchu.

Nadmieniamy, iż w związku z zaistniałą sytuacją w ciągu dnia na skrzyżowaniach użytkownicy drogi informowani będą o zamkniętym odcinku przez pracowników wykonawcy, natomiast w godzinach nocnych zostaną ustawione zapory drogowe z zakazem wjazdu w celu zachowania procedur bezpieczeństwa.

Będziemy Państwa informowali o bieżącym postępie prac, oraz gdy awaria zostanie w pełni usunięta, a przejazd danym odcinkiem drogi będzie w pełni bezpieczny dla jego użytkowników.