Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Biblioteka Publiczna w Kórniku jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1. „zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2023 roku w ramach Priorytetu 1 Biblioteka Publiczna w Kórniku uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i/lub usług zdalnego dostępu do książek w wysokości 20 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Informacja o dofinansowaniu