Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2023/24

Dodano 2023-01-16

Do 31 stycznia 2023 r. można zgłaszać wnioski do rozkładu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym

Baner informacyjny - badanie potrzeb przewozowych

W związku z rozpoczęciem przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego badań, mających na celu wykazanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowych, które należałoby uwzględnić w rozkładzie jazdy pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na okres 2023/24. Formularz do pobrania znajduje się poniżej, można go przesyłać drogą elektroniczną na adres ewelina.jankiewicz@metropoliapoznan.pl oraz za pomocą ePuap na skrytkę /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Rozkład ten wejdzie w życie w grudniu 2023 roku i obowiązywał będzie do grudnia 2024 roku. 

Uwzględnienie wniosków będzie zależne od wielu czynników mających wpływ na rozkład jazdy pociągów. Są to m. in.:

  • uwarunkowania dotyczące kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych na obszarze województwa wynikających ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 t.j.),
  • zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonywane przez Marszałka Województwa,
  • możliwości operatorów kolejowych (Polregio S.A. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.), którzy świadczą usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  • dostępność do infrastruktury kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę tej infrastruktury - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych przewoźników i operatorów kolejowych konstruuje finalny rozkład jazdy. Jednocześnie PKP PLK w trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tzw. cykli zamknięciowych, czyli korekt do rocznego rozkładu jazdy.

Operatorzy świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składają do PKP PLK wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku, gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru
  • możliwości finansowych Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi województwami.