Badanie ankietowy GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) | Serwis Miasta i Gminy Kórnik
Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Badanie ankietowy GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

Od 2 do 20 października br. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie ankietowe pn. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ). Badanie realizowane jest przede wszystkim telefonicznie. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w III kwartale 2023 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in. o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30 Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa. Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: sa.stat.gov.pl/formularz/ Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!