Oficjalny serwis Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Aktualizacja! - Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

Dodano 2022-02-04

21 marca 2022 r. rusza nabór na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik.

 

Dzieci rysują w przedszkolu


Komunikat


W dniu 6 czerwca 2022 r., zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 stycznia 2022 r., rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja przebiegać będzie poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Wnioski wraz z załącznikami, można składać w formie papierowej w dniach od 06 do 10 czerwca 2022 r.

Z uwagi na brak wolnych miejsc po zakończeniu pierwszej rekrutacji, nabór uzupełniający prowadzony będzie tylko w:

  1. Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11 - (4 wolne miejsca),
  2. Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11- z uwagi na duże zainteresowanie, powstaje dodatkowy oddział – (16 wolnych miejsc - dla dzieci 6-letnich oraz starszych odroczonych),
  3. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie - (4 wolne miejsca - dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych),
  4. Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, Mieczewska 36 - (4 wolne miejsca - dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych),
  5. Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie) - (16 wolnych miejsc - dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych).

Wzór wniosku i załączniki, do pobrania są w placówce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI (aby przejść do systemu naboru kliknij)

W dniach od 21.03.2022 r. – 01.04.2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2022/2023, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 28.02.2022 r. godz. 8:00 do dnia 14.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (aby przejść do systemu naboru kliknij)

W dniach od 21.03.2022 r. – 08.04.2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!