Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gospodarowanie odpadami w gminie Kórnik	

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KÓRNIK - STYCZEŃ 2018 - pobierz


ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2018 R.


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w związku ze zmianami uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegną zasady segregacji odpadów komunalnych.

 

Zmiana obejmie segregację odpadów komunalnych typu Tetrapak – kartony po mleku i napojach, które należało będzie wrzucać do worka/pojemnika żółtego – na opakowania z metali i tworzyw sztucznych.

 

Dodatkowo od 2018 roku poszerzona zostanie zbiórka odpadów biodegradowalnych, która obejmie nie tylko odpady zielone.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać:

1)      odpady zielone powstałe w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty;

2)      odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

3)      resztki jedzenia.

 

Do pojemników/ worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać m.in.:

1)      kości zwierząt;

2)      odchodów zwierząt;

3)      popiołu z węgla kamiennego;

4)      leków;

5)      drewna impregnowanego;

6)      płyt wiórowych i MDF;

7)      ziemi i kamieni;

8)      innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Częstotliwość odbioru odpadów „bio” od stycznia 2018r. wyglądać będzie następująco:

 

Rodzaj odpadu

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Co najmniej 1 raz na 2 tygodnie (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego)

Co najmniej 1 raz na tydzień (w okresie od 1 marca do 30 listopada) co najmniej jeden raz w miesiącu (w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego)

Co najmniej 1 raz w miesiącu

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w tym także na odpady „bio”. Należy pamiętać, by pojemniki posiadały konstrukcje umożliwiające ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS). Pojemniki muszą być opisane numerem posesji.

Dopuszczalne wielkości pojemników stosowanych do zbierania odpadów „BIO”:

 

 

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe

Dupuszczalna wielkość pojemników

Pojemnik 110, 120 lub 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwom kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120 l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

Pojemnik 110, 120, 240 lub 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kołkami lub worek o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio”

 

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. Dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo. Właściciel nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej może dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w indywidualnym przydomowym kompostowniku. Przez kompostownik należy rozumieć skrzynię służącą do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, której lokalizacja winna spełniać wymogi zapisane w §36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

 

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z terenów niezamieszkałych odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych. Dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi. Właściciele ww. nieruchomości, mogą również dostarczać w/w odpad samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w m. Czołowo.

 

BIO - NOWE ZASADY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 

Uchwała nr XXXVI/471/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXVI/470/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.446.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r.


REGULAMIN   WYMIANY BATERII I SPRZĘTU RTV/AGD NA SADZONKI

  BATERIE I AKUMULATORKI


od 0,5 kg do 1,0 kg - 1 sadzonka

od 1,1 kg do 1,5 kg - 2 sadzonki

powyżej 1.5 kg - 3 sadzonki*

* limit sadzonek na osobę: 3

 

MAŁY SPRZĘT RTV/AGD

(np. suszarka, mikser, czajnik, radio)

 1szt - 1 sadzonka*

 * limit sadzonek na osobę: 3


 Możliwość bezpłatnego oddania zużytych:

kabli, przewodów, ładowarek, żarówek, świetlówek, telefonów


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie 

informuje o zmianie 

terminu odbioru odpadów komunalnych 

dla rejonu 6 i 7 z 16.08.2017r. 

na 19.08.2017r. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik na III Festyn Ekologiczny, który odbędzie się 23 września 2017r. w godz. od. 10.00 do 15.00 na płycie kórnickiego rynku. W programie imprezy czeka na Państwa wiele atrakcji: wymiana baterii i małego sprzętu RTV/AGD na sadzonki roślin, spektakle na scenie z udziałem widowni, występ Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku, dmuchańce i warsztaty dla najmłodszych: Eko-mleko, Eko-auta, warsztaty „Mały ogrodnik” oraz „Eko-orkiestra”, animacje i zabawy ruchowe na płycie rynku. Dodatkowo zaprosiliśmy wiele stowarzyszeń i przedsiębiorstw współpracujących z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie „ECO - INSTRUMENT” oraz w konkursie plastycznym, którego zadaniem będzie stworzenie plakatu promującego segregację BIO. Konkursy trwają od 1 sierpnia 2017r. do 15 września 2017r. włącznie, a ich rozstrzygnięcie nastąpi podczas III Festynu Ekologicznego.

 Przedłużono termin składania prac konkursowych do 19.09.2017 r. włącznie do godz. 15.30.

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do zabawy także sołectwa gminy Kórnik. Zadaniem tegorocznego konkursu będzie stworzenie użytkowego przedmiotu DIY. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wszystkie osoby chętne do wystawienia się i zaprezentowania swojej działalności na terenie Miasta i Gminy Kórnik zapraszamy do rezerwacji stoisk przygotowanych pod namiotem podczas trwania festynu. W celu zgłoszenia należy w terminie do 18 sierpnia 2017r. przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik Kartę Rejestracyjną stoiska.

POBIERZ:

Regulamin „Eko-instrument”

Regulamin „Bio – nic strasznego! Segreguj i ty kolego!

Regulamin „Zrób to sam – recyklingowy przedmiot użytkowy w gospodarstwie domowym”

Karta rejestracyjna stoiska


Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych dla ul. LASKOWEJ w m. Kamionki zgodny jest z odbiorem dla Rejonu 6 - Kamionki."


UWAGA, ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.   informuje o zmianie terminu odbioru odpadów w miejscowościach:

Kórnik, Dachowa, Czmoń, Czmoniec, Dworzyska, Trzykolne Młyny, Radzewo, Czołowo, Konarskie

 oraz  Biernatki  z ulic :Al. Flensa, Laskowa, Nowaka, Gawrycha, Toboły, Jankowskiego, Wiatrakowa.

Planowany termin wywozu  z dnia 18 kwietnia zostanie przesunięty na dzień 15 kwietnia (sobota),

Planowany termin wywozu z dnia 02 maja zostanie przesunięty na dzień 29 kwietnia (sobota).


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Z TERENU GMINY KÓRNIK MARZEC KWIECIEŃ MAJ 2017 - pobierz 


Odbiór odpadów zielonych w miesiącu kwietniu 2017r.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje o dodatkowym odbiorze odpadów zielonych z terenu gminy Kórnik. Odbiór w m-cu kwietniu 2017r. odbywać się będzie zgodnie z PIERWSZYM TERMINEM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH dla poszczególnych rejonów.  Prosimy zatem o wystawianie odpadów zielonych 

w pełnych i zawiązanych workach. W przypadku braku worków brązowych możliwy jest odbiór odpadów zgromadzonych w workach własnych mieszkańców pod warunkiem wykorzystania worków o odpowiedniej wytrzymałości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wystawienia odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem należy wywieźć je na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czołowie lub wystawić przy kolejnym odbiorze odpadów zielonych z terenu nieruchomości odbywającym się od m-ca maja br.


Odpady zielone tj. trawa i liście pochodzące z gospodarstw domowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik odbierane są corocznie w okresie od maja do końca listopada zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Dopuszcza się oddanie, przy każdym terminie odbioru, do 10 sztuk worków z odpadami zielonymi.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KÓRNIK -
LUTY - GRUDZIEŃ 2017

 

 


Pobierz HARMONOGRAM ODBIORU CHOINEK ŚWIĄTECZNYCH – 2017


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KÓRNIK - STYCZEŃ 2017
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
tut. Urzędu informuje, że 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych na 2016r. odbiór 
odpadów segregowanych dla REJONU 4B - 
Borówiec odbędzie się 29 listopada br.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KÓRNIK

 


 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych dla mieszkańców m. Błażejewo, Os. Przylesie odbędzie się w dn. 2.08.2016 r. tj. wtorek. 

Kubły na odpady komunalne zmieszane ze względu na utrudnienia związane z wjazdem na drogę wewnętrzną należy wystawić przy granicy z drogą gminną.


.

 Prawidłowy harmonogram wywozu odpadów znajduje się pod adresem:

http://kornik.pl/odpady/HARMONOGRAM
_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_/

Urząd Miejski w Kórniku przy współpracy z firmą ŚRODOWISKO – ONLINE Patrick Kędzierski rozpoczął prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad segregacji odpadów wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Spotkania edukacyjne realizowane są w okresie od 24 kwietnia do 29 maja 2015 roku zgodnie 

z ustalonym harmonogramem spotkań. Planowany czas zajęć to 2 – godziny, które obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. 212 lub pod numerem telefonu (61) 8 170 411 wew. 590, 697. 


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Informacje
  • Odpady